PRIVCACYBELEID VAN NEW MANHATTAN BIGBAND

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de New Manhattan Bigband (hierna NMBB) verwerkt van haar leden en de met hen medewerkenden (bandleider, adviseur, gastsolist en invaller). Indien je lid wordt/meewerkt met NMBB of om een andere reden persoonsgegevens aan NMBB verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
New Manhattan Bigband,
Postadres Dollardstraat 134,
3812EP Amersfoort,
www.nmbb.nl
E-mailadres info.nmbb@gmail.com
KvK: 40507690

2. Welke gegevens verwerkt NMBB en voor welk doel

In het kader van jouw lidmaatschap of het verlenen van medewerking worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a. voor- en achternaam,
b. adresgegevens
c. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),
d. Financiële gegevens, bankrekeningnummer(s), facturatiegegevens
e. Beeld- en geluidsmateriaal van repetities en optredens

3. Verwerkingsdoelen

NMBB verwerkt de in (2) genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), worden gebruikt om intern te communiceren en het voeren van de ledenadministratie
b. Financiële gegevens worden gebruikt om contributies en van toepassing zijnde andere bedragen te innen, dan wel uitbetalingen te verrichten die zijn overeengekomen.
c. Beeld- en geluidsmateriaal wordt gebruikt om op de eigen WEB-site en op social media platforms bekendheid te geven aan onze kunstzinnige uitingen.

4. Vestrekking aan derden

Persoonsgegevens van haar leden of medewerkenden zal NMBB niet met derden delen, tenzij het noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift of noodgeval, danwel wanneer door de persoon in kwestie uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

5. Bewaartermijnen

NMBB verwerkt en bewaart de persoonsgegevens genoemd onder (2) gedurende de duur van je lidmaatschap of medewerking tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap / medewerking. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Uitzonderingen:

a. De wettelijke bewaartermijnen die gelden voor het voeren van de financiële administratie en de gegevens hierna genoemd onder 5.
b. De gedane publicaties van beeld- en geluidsmateriaal op de sociale media. Deze blijven op deze media aanwezig, ook na afloop van het lidmaatschap of de verleende medewerking.

6. Langdurige bewaring

Je naam, telefoonnummer en e-mailadres worden langurend bewaard om in de toekomst je te kunnen informeren over en/of opnieuw te kunnen betrekken bij de NMBB

7. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft NMBB passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt NMBB geen gebruik van diensten van derden.

8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

a. Via de secretaris van NMBB kan je een verzoek indienen info.nmbb@gmail.com om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. NMBB zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
b. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je contact opnemen met de secretaris.
c. Eenmaal gepubliceerd geluids- of beeldmateriaal op social media kan alleen verwijderd worden op de social media platforms die direct onder het eigen beheer van NMBB vallen (eigen web-site, facebook-, twitter-account van NMBB). Beeldmateriaal waar het lid / de medewerkende niet-herkenbaar op is afgebeeld zal niet worden verwijderd.
d. Indien je klachten hebt over de wijze waarop NMBB je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website van NMBB bekend gemaakt.